En utskrift från www.rft.se 2017-12-12 16:56
För resenärer För handläggare

NY HEMSIDA

VI HAR NY HEMSIDA. BESÖK OSS VIA http://www.rft.se/


Vad är Teletal?
Om oss

Kunskap ger kvalitet
 
Riksfärdtjänsten Sverige AB startade 1994. På vår beställningscentral finns erfaren personal som är specialiserad på att boka resor för personer med funktionshinder. Vi har idag stora kunskaper om hur dessa bäst kan resa med allmänna kommunikationsmedel som flyg och tåg. Vi samordnar också resor med taxibilar och specialanpassade fordon för att nå lägre kostnader och bättre miljö. De taxiföretag vi samarbetar med är erfarna och flertalet har haft uppdrag för oss under många år. Vi har genom åren samlat på oss mycket kunskap som vi, våra uppdragsgivare och resenärerna kan dra nytta av då resorna bokas. Våra uppdragsgivare är främst kommuner, men även länstrafikbolag, landsting och CSN.

Kommunalisering av riksfärdtjänsten 1994
Den svenska riksfärdtjänsten bekostades fram till och med 1993 med statliga medel. Tillstånd meddelades dock normalt av kommunerna, som beslutade om villkoren för den enskilde resenären, t ex val av färdmedel.

Under början av 90-talet ställde sig riksdagen vid upprepade tillfällen bakom förslag att kommunalisera riksfärdtjänsten. Detta skedde slutligen genom att riksdagen under hösten 1993 utfärdade SFS 1993:1148 som fastslog att riksfärdtjänstresor från 1994-01-01 både skulle beslutas och bekostas av resenärens hemkommun.

Affärsidé
När riksfärdtjänsten stod inför kommunalisering visade det sig snart att många kommuner efterfrågade: Baserat på denna analys startades i augusti 1994 företaget Riksfärdtjänsten Sverige AB för att tillgodose kommunernas behov avseende riksfärdtjänstresor.

Riksfärdtjänsten idag
Idag bedriver vi vår verksamhet från en beställningscentral i centrala Eskilstuna. Vi är drygt tio personer som arbetar för att göra riksfärdtjänstresorna så enkla och smidiga som möjligt för både kommuner och resenärer. Vi har mer än hälften av Sveriges kommuner som kunder. Vi tar emot och förmedlar omkring 50 000 resebeställningar per år.