En utskrift från www.rft.se 2017-12-12 16:54
För resenärer För handläggare

NY HEMSIDA

VI HAR NY HEMSIDA. BESÖK OSS VIA http://www.rft.se/


Vad är Teletal?
Egenavgifter

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den s k egenavgiften. Egenavgiftens storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och Studentkortet betalar endast 70% av egenavgiften.
Regeringen har beslutat om följande egenavgifter som gäller tills vidare: 


Vägavstånd i kilometer Egenavgift i kronor
26 år och
uppåt
Upp t o m
25 år
0 - 100 105 73
101 - 125 130 91
126 - 150 165 115
151 - 175 195 136
176 - 200 220 154
201 - 225 255 178
226 - 250 275 192
251 - 275 300 210
276 - 300 320 224
301 - 350 370 259
351 - 400 420 294
401 - 450 455 318
451 - 500 480 336
501 - 600 535 374
601 - 750 600 420
751 - 1 000 655 458
1 001 - 1 250 680 476
1 251 - 1 500 700 490
Över 1 501 755 528


Här kan du själv snabbt kontrollera hur stor egenavgiften blir för din resa. Välj i tabellerna de två orter du skall resa mellan, eller de två närmaste alternativen och klicka på "Räkna". Du får då fram antalet kilometer mellan orterna samt egenavgiften för resenärer över och under 26 år. 

Avgiften ni får fram är inte exakt för resan då detta är en förenklad avståndsberäkning. Riksfärdtjänsten använder sig av mer avancerade mätverktyg för att mäta ressträckan vilket kan medföra att egenavgiften blir en annan än beräknat. 

Välj de två orter du skall resa mellan:
   
  Avstånd: km
  Egenavgift 26 år
och uppåt:
kr
  Egenavgift upp
t o m 25 år:
kr