En utskrift från www.rft.se 2017-12-12 16:56
För resenärer För handläggare

NY HEMSIDA

VI HAR NY HEMSIDA. BESÖK OSS VIA http://www.rft.se/


Vad är Teletal?
Vad är riksfärdtjänst?

Personer med funktionshinder som medför att man inte kan resa till normala reskostnader, kan för fritidsresor t ex resor till släkt och vänner ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan ska ske i den kommun man är skriven. Om man beviljas riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och kommunen den överskjutande kostnaden. Egenavgiften är fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Ofta beslutar kommunen också vilket färdmedel som ska användas t ex specialfordon, taxi, flyg eller tåg. Kommunen kan också bekosta en ledsagare som följer med på resan. Det funktionshinder resenären har får inte vara tillfälligt. I lagtexten är reglerna för beviljande formulerade på följande sätt:

En kommun skall lämna ersättning för resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste färdas på ett särskilt kostsamt sätt. Förutsättningar för att riksfärdtjänst ska beviljas är att:
  1. resan till följd av funktionshinder inte till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  3. resan görs inom Sverige och från en kommun till en annan kommun.
  4. resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.
  5. resan inte av någon annan anledning bekostas av staten, kommunen eller landstinget.
Om den som söker tillstånd för riksfärdtjänst behöver ledsagare, får tillståndet omfatta även ledsagaren. Tillståndet får förenas med villkor om färdsätt.

Hur ser lagen ut?